Sunday, February 19, 2017

short story slam week 62, 63, tokyo, shibuya garden, university of tokyo, and lanfeng yu

short story slam week 62, 63, tokyo, shibuya garden,
university of tokyo, mingfa wang, yan ji, and lanfeng yu

amazing landscape
Guangdao and Shenhu
Japanese Things

looking back
we see Bruno, Sabrina, and Balane
hiding their face

sheng and richard
Zhongwei Shen and Jiahong Wu
all sing for Chad Penn

Cuba, China, Peru,
places extend to Brazil, Chile, Mali, Chad
we embrace Fiji, Longwood

Wang Fu jing, Chuanzhen comes
taking away Emily, Paisley, and San,
Stevenson and Phillip watch

speaking of relatives
Peng Chongqing and Peng Gaoyan remain neat
Wang Min knows better

Sundai and Anjali walk
passing Tianjing, Changsha, San Jose, Los Angeles
trust Angela, Brad, Kim

Larry Gosney speaks
questioning Qiangjiao Kong on Yungjia Who,
Yingchu Hu falls short

perspectives differ
Daihong Zhu, Kuizhi Yu, Xiuying Li, Yingtai Zhu,
they love Ziyu hotel
Image result for Shibuya Garden Tower at wikipedia 
Image result for japan shenhu 

Shenhu from Japan

Image result for university of tokyo 

Related image 
Related image  paisley  owasso
Image result for google chinese new year   
Image result for google chinese new year
Image result for google chinese new year  

Image result for google chinese new year 


Image result for google chinese new year Image result for google chinese new yearNo comments: